Sandfangsbrønde

Sandfangsbrønde bruges til at opsamle eller bortlede vand, men lige så vigtigt bruges den også til at holde sand eller andet snavs tilbage så det ikke kommer ud i afløbssystemet. De anvendes ofte ved større arealer hvor der som for eksempelvis en større parkeringsplads. Sandfangsbrønde findes i mange forskellige størrelser og udformninger alt efter hvad behovet er. En sandfangsbrønd består af 4 elementer, indløb, udløb, et rum hvor sandet kan falde til bunden og til sidst en rist/dæksel hvor man har mulighed for at tømme sandet. Sandfangbrønde består også typisk af plast eller beton, som de fleste andre kloakrør.

Sådan fungere en sandfangsbrønd

De anvendes for at fjerne sand og andet der ikke skal videre i afløbssystemet, hvilket sker ved at vandet kommer til en sandfangsbrønd, hvor sandet falder til bunden inden vandet løber videre. Så den fungere på en måde som en mellem station som sikre at sandet ikke kommer med videre i systemet og stopper diverse anlæg til. Det kan være meget fornuftig at benytte sådan en sandfangsbrønd da det hjælper en del på udgifterne til vedligeholdelse af diverse anlæg.

Forskellige typer af sandfangsbrønde

Der findes flere forskellige typer af sandfangsbrønde. De meste almindelige typer er:

  • Vejbrønd
  • Brønd ved tagnedløb
  • Den traditionelle sandfangsbrønd
  • Sandfangsbrønd med 2 kamre

Nogle typer af sandfangsbrønde kan også tilbageholde større ting som blade og kviste. Har man ikke en sandfangsbrønd der kan fange blade og kviste bør man benytte sig af en rist eller bladfang for at det ikke ryger direkte ned.

 

Vil du vide mere omkring sandfangsbrønde kan du læse omkring det inde på arnumror.dk

 

 

 

Smid en kommentar